تاریخچه حقوق کشور انگلستان

تاریخچه حقوق کشور انگلستان

تاریخچه حقوق کشور انگلستان

آیا در خصوص تاریخچه حقوق کشور انگلستان اطلاعاتی دارید ؟ آیا  چیزی از تاریخچه حقوق انگلستان می دانید ؟ تاریخچه حقوق انگلستان بر چه اساس شکل گرفته است ؟ آیا تاریخچه حقوق انگلستان در تمام بریتانیا یکی بوده است ؟ آیا تاریخچه حقوق انگلستان در تمام کشورهای مستعمره اانگلستان  یکی است ؟ در رابطه با تاریخچه حقوق انگلستان و راههای مهاجرت به انگلستان مانند تحصیل در انگلستان و کار در انگلستان چه می دانید ؟ آیا با چگونگی تشکیل حقوق کامن لا و راههای اخذ اقامت انگلستان آشنایی دارید ؟ در خصوص رویه قضایی انگلستان تا چه اندازه مطلع هستید ؟ رویه قضایی در نظام حقوق نوشته و کامن لا چگونه است ؟ قوانین موضوعه در کامن لا به چه صورت می باشد ؟ موسسه حقوقی ملک پور دراین مقاله در باب تاریخچه قوانین انگلستان مطالبی را نگارش کرده است که بسیار مفید می باشد ، و به کلیه سوالات شما در زمینه تاریخچه قوانین انگلستان پاسخ داده است ، لذا شما عزیزان اگر خواهان کسب اطلاعات در خصوص تاریخچه قوانین انگلیس می باشید همواره می توانید با موسسه حقوقی ملک پور همکار موسسه مشاوره ای ام آی ای اتریش تماس حاصل نموده و به صورت تلفنی و رایگان در خصوص تاریخچه حقوق انگلستان و شرایط اخذ اقامت انگلستان و در نهایت اخذ تابعیت انگلستان مشاوره تخصصی دریافت نمایید .

تاريخچه ی حقوق کشور انگلستان به چهار دوره زیر تقسيم مي گردد:

۱- دوره ي آنگلوساكسون (قوانين بربر)
۲- دوره تشكيل كامن لا(۱۰۶۶ تا ۱۴۸۵)
۳- دوره تشكيل انصاف (۱۴۸۵ تا ۱۸۳۲)
۴- دوره جديد (از ۱۸۳۲ تا كنون)

آنگلو ساكسون در انگلستان

در سال ۱۰۶۶ ميلادي کشور انگلستان تحت تسلط نورمن ها در آمد . دوره ی پيش از اين تاريخ در انگلستان ،دوره ی حقوق آنگلوساكسون ناميده مي شود.
ژرمن ها متشکل از ۴ قبيله بودند :

۱-    ساكسون ها ۲- آنگلها ۳- ژوتها ۴- دانواها .

قبايل آلماني (آنگل و ساكسون)  از سال ۵۹۶ در انگلستان ساكن شدند و به مدت ۴ قرن بر انگلستان سلطه داشتند .(قرن ۸ تا ۱۱ .م)

در اين دوران ، قوانين انگلستان به زبان مخصوصي به نام آنگلوساكسون نوشته شد. زبان آنگلوساكسون، لاتين يا انگليسي نبود.

امروزه اطلاق كلمه ي آنگلوساكسون به حقوق انگليس و امريكا صحيح نمي باشد ، زيرا كامن لا در قرن ۱۳ توسط دادگاه هاي شاهي ايجاد گرديد. انگليسي ها معتقدند تاريخ حقوق انگلستان از دوره اي آغاز مي شود كه سلطه ي روميان از ميان رفته ،قبايل ژرمني كشور را ميان خود تقسيم كردند و انگلستان به مسيحيت گرويد(۵۹۶ .م.)

با پيروزي نورمان ها ، حكومت قبايل پايان يافت و فئوداليته در انگلستان مستقر گردید.
( مؤسسه حقوقی ملک پور برترین ارائه کننده ی خدمات مشاوره ای حقوق داخلی و امور حقوقی بین الملل و همچنین تاریخچه حقوق انگلستان می باشد . )

تشكيل كامن لا

در قرن ۱۳ در انگلستان ۳ دادگاه وجود داشت كه مجري كامن لا بودند :

۱- دادگاه خزانه داري
۲- دادگاه شاهي (دادگاه هاي اختصاصي بودند)
۳- دادگاه عرايض عامه
اگرچه در يك معنا هر سه ي اين دادگاه ها ” شاهي ” بودند ، ولي هريك صلاحيت خاص خود را داشتند . با گذشت زمان اين دادگاه ها دايره ي صلاحيت خود را گسترش دادند ، به صورتی که يك موضوع واحد  بطور يكسان در هريك از اين محاكم مورد رسيدگي قرار مي گرفت. اين دادگاه ها ماهيتاً يك حقوق را اعمال مي كردند و اين حقوق مشترك در تمام انگلستان اجرا مي شد . اين دادگاه ها كه تا سال ۱۸۷۵ وجود داشتند تحت عنوان ” دادگاه هاي كامن لا ” شناخته مي شدند.

در ابتدا قضات دادگاه هاي سلطنتي انگلستان  سيار بودند . در بهار و تابستان به اطراف كشور مسافرت و بر اساس عرف ها و مقررات محلي به دعاوي رسيدگي مي كردند و در زمستان در وستمينستر گرد مي آمدند و نتيجه ي كار خود را مورد مذاكره قرار مي دادند . وجود عرف هاي متنوع محلي و صدور احكام متفاوت و بعضا ً متناقض در موارد مشابه از سوي قضات سلطنتي به وضعيتي منجر گردید كه آنان تمايل يافتند به جاي اعمال عرفها و مقررات محلي ، مقررات واحدي را در سراسر كشور اعمال كنند(كامن لا ) .و مقيد باشند در موارد مشابه از احكام قبل متابعت نمايند(رويه قضايي) .

( مؤسسه حقوقی ملک پور برترین ارائه کننده ی خدمات مشاوره ای حقوق داخلی و امور حقوقی بین الملل   و همچنین ) تاریخچه حقوق انگلستان می باشد

تعريف كامن لا در حقوق انگلستان

قوانين و مقرراتي كه از سوي دادگاه هاي شاهي در موارد مشابه در سراسر كشور ،اعمال مي شد و به منطقه و محل خاصي اختصاص نداشت كامن لا ناميده مي شد. طي قرن ها ، عملاً آراي قبلي در موارد مشابه بعدي مورد متابعت قرار گرفت ؛ بدون اينكه چنين متابعتي از نظر حقوقي الزامي باشد . “كامن” يعني مشترك و” لو” يعني حقوق .

  • کومون لی، زبان حقوقي حقوقدانان انگليسي بود كه تا قرن ۱۷ بدان سخن مي گفتند اين زبان در اصل از زبان نورمان هاي فرانسه گرفته شده است . كامن لا در زبان انگليسي ، در مقابل عرف هاي محلي، حقوقي بود براي سراسر انگلستان به عبارت ديگر كامن لا يعني سيستم حقوقي نانوشته كه توسط قضات سيار پايه گذاري گرديد.

رويه قضايي در حقوق انگلستان

به صورت خلاصه  ” رویه قضایی ” به مفهوم يكسان شدن نظر محاكم  می باشد . زماني كه قانون توسط قانونگذار وضع مي شود به علت اجمال قانون ، قانونگذار نمي تواند همه ي روابط حقوقي را در قانون بياورد . وظيفه ی يافتن راه حل مسائل مطروحه در حقوق به عهده ي دادگاه است . در واقع اين دادگاه ها هستند كه تفسير رسمي قوانين را انجام مي دهند. نظر دادگاه را هرگاه درباره ي راه حلي ثابت شود ،رويه ي قضايي مي نامند.

رويه قضايي در نظام حقوقِ نوشته و كامن لا در حقوق انگلستان چگونه است؟

در نظام حقوق ِ نوشته (به عنوان مثال در كشوري نظیر ايران) ، قوانين و مقررات به صورت كلي و عام توسط قانونگذار به تصويب مي رسد و بوسيله دادگاه ها با مصاديق و موارد تطبيق داده شده و مطابق با آنان اختلافات حل و فصل مي گردد. در صورتي كه در كامن لا، به وسيله ی قانونگذار به تصويب نرسيده و دادگاه ها مجبورند با رجوع به آراء سابق ،اختلاف مورد نظر را حل و فصل كنند.

براي درك بهتر اين موضوع بهتر است بدانيم كه در نظام كامن لا در انگلستان  :

۱- دادگاه هاي بالاتر براي دادگاه هاي پايين تر ايجاد رويه مي كنند.
۲- شيوه حل و فصل اختلاف بر اساس رويه است .
۳- آن بخش از راي دادگاه كه به حل و فصل موضوع مطروحه مي پردازد ، الزام آور است.
۴- آن بخش از راي كه الزاماً به حكم صادره ارتباطي ندارد ، الزام آور نيست .

قوانين موضوعه در كامن لا در انگلستان

در ادامه بحث تاریخچه حقوق انگلستان به تعریف نظام حقوقی کامن لا در انگلستان می پردازیم :

در كامن لا ، بدنه ي اصلي مقررات بر اساس رويه قضايي است و تلقي كلي اين بوده كه قوانين بايد از طريق رويه ي قضايي و به وسيله قضات استخراج و اعلام شود و دخالت قانونگذار تنها بايد جنبه تكميلي داشته باشد. اين نوع تلقي سبب شده كه دادگاه ها قوانين موضوعه را به صورت مضيق تفسير كنند ؛ به خصوص در مواردي كه رويه قضايي بر خلاف قانون موضوعه مي باشد تنها در صورتي مي توانند به مفاد آن راي دهند كه قانون به روشني ، مفاد رويه را نقض كرده باشد. در طول زمان تفسيرهاي مضيق دادگاه ها موجب گردیده تا قانونگذار نيز متقابلاً قوانين را به صورتی تنظيم كند كه دادگاه ها به آسانی نتوانند با ارائه تفاسير مضيق ، اهداف قانون را تحت الشعاع قرار دهند.

در نتیجه قوانين موضوعه در كامن لا ، همواره تفصيلي و با تعريف اصطلاحات و عباراتي است كه در قانون بكار رفته است . وقتي دادگاهي كه ايجاد رويه مي كند براي اولين بار با قانون موضوعه روبه رو مي شود و قانون مزبور را به صورت خاصي تفسير و تعبير مي كند راي دادگاه مزبور براي دیگر دادگاه ها الزام آور خواهد بود اين امر به چه معناست ؟

اين امر بدين معناست كه : در رابطه با آن موضوع دادگاه هاي بعدي نمي توانند به متن قانون رجوع كنند ؛ بلكه بايد از تفسير ارائه شده تبعيت كنند . بعد از مدتي كه قانون مزبور مورد استناد دادگاه هاي متفاوت قرار گيرد كم كم متن خود قانون در لابه لاي آراي قضايي گم مي شود.( مؤسسه حقوقی ملک پور برترین ارائه کننده ی خدمات مشاوره ای حقوق داخلی و امور حقوقی بین الملل  و همچنین تاریخچه حقوق انگلستان می باشد . )

در این مقاله به بررسی تاریخچه حقوق انگلستان پرداختیم . اگر می خواهید در خصوص  تاریخچه حقوق انگلستان اطلاعات داشته باشید مقاله فوق را در باب تاریخچه حقوق انگلستان با دقت مطالعه نموده و سپس برای بحث مهاجرت به انگلستان و آگاهی بیشتر از تاریخچه حقوق انگلستان می توانید با موسسه حقوقی ملک پور همکار موسسه مشاوره ای ام آی ای اتریش تماس حاصل نموده و در خصوص چگونگی مهاجرت به انگلستان و قوانین جدید انگلستان در امور بین الملل و مهاجرت و چگونگی مهاجرت به انگلستان و انواع راه های مهاجرت به انگلستان و راههای اخذ اقامت انگلستان و راههای اخذ تابعیت انگلستان  مشاوره تلفنی و رایگان بدست آورید .. موسسه حقوقی ملک پور همکار موسسه مشاوره ای ام آی ای اتریش دارای کاماترین و به روزترین اطلاعات در زمینه تاریخچه حقوق انگلستان و چگونگی مهاجرت به انگلستان می باشد

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (26 نظرات, میانگین: 4٫85 از طریق 5)
Loading...

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 پاسخ
  1. نادر طالبي گفته:

    خدا قوت ميگويم
    براي ادامه حيات موسسه مستلزم راستي، صداقت ، مردم داري است
    خائن و دزدهايي كه در اين زمينه فعاليت دارن اعتبار بقيه نيز مشكوك كردند

    پاسخ