تبریک به آقای آرمین مرادی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای آرمین مرادی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی هلند شده اند:

آرمین مرادی ـ ویزای تحصیلی هلند

0 پاسخ