تبریک به آقای احسان مصدقی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مالتا

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای احسان مصدقی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی مالتا شده اند:

احسان مصدقی ـ ویزای تحصیلی مالتا

0 پاسخ