تبریک به آقای احمدزاده عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی قبرس

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از جناب آقای احمدزاده است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی قبرس اروپایی در رشته موسیقی شده اند:

رضا احمد زاده - ویزای تحصیلی قبرس

0 پاسخ