تبریک به آقای اشکان بهرامی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای اشکان بهرامی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

اشکان بهرامی ـ ویزای تحصیلی کانادا

0 پاسخ