تبریک به آقای امید شکرایی عزیز بابت اخذ ویزای توریستی انگلیس

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای امید شکرایی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای توریستی انگلستان شده اند:

امید شکرایی ـ ویزای توریستی انگلستان

0 پاسخ