تبریک به آقای امید صفوی عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای امید صفوی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند:

امید صفوی ـ ویزای جستجوی کار آلمان

0 پاسخ