تبریک به آقای امیر محمد عزیز بابت اخذ کارت اقامت سوئد

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای امیر محمد است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ کارت اقامت سوئد شده اند:

امیر محمد ـ کارت اقامت سوئد

0 پاسخ