تبریک به آقای امیر محمد رودی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای امیر محمد رودی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

امیر محمد رودی ـ ویزای تحصیلی کانادا

0 پاسخ