تبریک به آقای امین حسین رفیعی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلیس

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای امین حسین رفیعی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی انگلستان شده اند:

امین حسین رفیعی ـ ویزای تحصیلی انگستان

0 پاسخ