تبریک به آقای ایلیای عزیز بابت اخذ کارت اقامت سوئد

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای ایلیاست که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ کارت اقامت سوئد شده اند:

ایلیا ـ‌ کارت اقامت سوئد

0 پاسخ