تبریک به آقای بردیا محمدی عزیز بابت اخذ ویزای همراه قرمز سفید قرمز اتریش

تصویر زیر استیکر جناب آقای بردیا محمدی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای همراه قرمز سفید قرمز اتریش شده اند:

بردیا محمدی - ویزای همراه قرمز سفید قرمز

0 پاسخ