تبریک به آقای کیان حاجی قلی زاده عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای کیان حاجی قلی زاده است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

کیان حاجی قلی زاده ـ ویزای تحصیلی مجارستان

0 پاسخ