تبریک به آقای ابراهیم حیات داوودی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای ابراهیم حیات داوودی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

ابراهیم حیات داوودی ـ ویزای تحصیلی مجارستان

0 پاسخ