تبریک به آقای آرمان خانلری عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلیس

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای آرمان خانلری است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی انگلستان شده اند:

آرمان خانلری ـ ویزای تحصیلی انگلستان

0 پاسخ