تبریک به آقای سجاد خنچه عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلیس

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای سجاد خنچه است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی انگلستان شده اند:

سجاد خنچه ـ ویزای تحصیلی انگلستان

0 پاسخ