تبریک به آقای دانیال صمیمی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلیس

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای دانیال صمیمی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی انگلستان شده اند:

دانیال صمیمی ـ ویزای تحصیلی انگلستان

0 پاسخ