تبریک به آقای علیرضا روزگار عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای علیرضا روزگار که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

علیرضا روزگار ـ ویزای تحصیلی مجارستان

0 پاسخ