تبریک به آقای ساسان جعفرزاده عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از آقای ساسان جعفر زاده است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

0 پاسخ