تبریک به آقای سروش نیکدل عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای سروش نیکدل است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

سروش نیکدل ـ ویزای تحصیلی کانادا

0 پاسخ