مصاحبه آقای سعید آقاخانی بازیگر معروف در موسسه ملک پور

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از جناب آقای سعید آقاخانی بازیگر ، کارگردان و هنرپیشه معروف ایرانی است که در موسسه حقوقی ملک پور چند کلامی را رو به دوربین به گفتگو نشسته اند :

0 پاسخ