تبریک به آقای سپهر صادق زاده عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

تصویر زیر استیکر ویزای جناب اقای سپهر صادق زاده است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

سپهر صادق زاده ـ ویزای تحصیلی مجارستان

0 پاسخ