تبریک به آقای سید پارسا حسینی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی بلاروس

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای سید پارسا حسینی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی یلاروس شده اند:

سید پارسا حسینی ـ ویزای تحصیلی بلاروس

0 پاسخ