تبریک به آقای رضا شعبانی دلوندی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای رضا شعبانی دلوندی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

رضا شعبانی دلوندی ـ ویزای تحصیلی کانادا

0 پاسخ