تبریک به آقای علی شهاب زاده عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی بلاروس

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای علی شهاب زاده است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی بلاروس شده اند:

علی شهاب زاده ـ ویزای تحصیلی بلاروس

0 پاسخ