تبریک به آقای علیرضا آبخو عزیز بابت اخذ کارت اقامت خودحمایتی اتریش

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای علیرضا آبخو است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به کارت اقامت خودحمایتی اتریش شده اند:

0 پاسخ