تبریک به آقای علیرضا باقری عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

تصویر زیر استیکر ویزای آقای علیرضا باقری ست که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

علیرضا باقری - ویزای تحصیلی مجارستان

0 پاسخ