تبریک به آقای علیرضا سینایی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از جناب آقای علیرضا سینایی است که با وجود سن بالای ایشان با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی اتریش شده اند:

علیرضا سینایی - ویزای تحصیلی اتریش

0 پاسخ