تبریک به آقای علیرضا فتحی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای علیرضا فتحی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

علیرضا فتحی ـ ویزای تحصیلی کانادا

0 پاسخ