تبریک به آقای علیرضا ملکی اولایی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای علیرضا ملکی اولایی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

علیرضا ملکی اولایی ـ ویزای تحصیلی مجارستان

0 پاسخ