تبریک به آقای علی ولیزاده عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلستان

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای علی ولیزاده است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی انگلستان شده اند:

علی ولیزاده ـ ویزای تحصیلی انگلستان

0 پاسخ