تبریک به آقای عماد تبریزی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای عماد تبریزی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

عماد تبریزی ـ ویزای تحصیلی کانادا

0 پاسخ