تبریک به آقای عماد قاسم زاده عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از جناب آقای عماد قاسم زاده است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

عماد قاسم زاده - ویزای تحصیلی مجارستان

0 پاسخ