تبریک به آقای فدائیان راد عزیز و پسر دلبندشان بابت اخذ ویزای قرمز سفید قرمز اتریش

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از جناب آقای جواد فدائیان راد است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای قرمز سفید قرمز اتریش شده اند:

جواد فدائیان راد - ویزای قرمز سفید قرمز اتریش
رادمن فدائیان راد - ویزای قرمز سفید قرمز اتریش

0 پاسخ