تبریک به آقای فرامرز عزیز بابت اخذ کارت اقامت سوئد

تصویر زیر استیکر جناب آقای فرامرز است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ کارت اقامت سوئد شده اند:

فرامرز ـ کارت اقامت سوئد

0 پاسخ