تبریک به آقای علیرضا فرزین خانقاه عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای علیرضا فرزین خانقاه است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

علیرضا فرزین خانقاه ـ ویزای تحصیلی مجارستان

0 پاسخ