تبریک به آقای فرهاد موحدی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

تصویر زیر استیکر ویزای آقای فرهاد موحدی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

فرهاد موحدی ـ ویزای تحصیلی مجارستان

0 پاسخ