تبریک به آقای امیر فلاح اصغر زاده عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلیس

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای امیر فلاح اصغر زاده است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی انگلستان شده اند:

امیر فلاح اصغر زاده ـ ویزای تحصیلی انگلستان

0 پاسخ