تبریک به آقای سینا قیمتی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای سینا قیمتی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

سینا قیمتی ـ ویزای تحصیلی مجارستان

0 پاسخ