تبریک به آقای مجید اسدزاده عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای مجید اسدزاده است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند:

مجید اسدزاده ـ ویزای جستجوی کار آلمان

0 پاسخ