تبریک به آقای پرهام محمدی کلهری عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای محمدی کلهری است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

پرهام محمدی کلهری ـ ویزای تحصیلی مجارستان

0 پاسخ