تبریک به آقای محمد آگاهی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از آقای محمد آگاهی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی هلند شده اند:

محمد آگاهی - ویزای تحصیلی هلند

0 پاسخ