تبریک به آقای معراج محمدی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از جناب آقای محمد حسن معراج محمدی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

محمدحسن معراج محمدی - ویزای تحصیلی کانادا
0 پاسخ