تبریک به آقای محمد حسین رحیمی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی بلاروس

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای محمد حسین رحیمی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی بلاروس شده اند:

محمد حسین رحیمی ـ ویزای تحصیلی بلاروس

0 پاسخ