تبریک به آقای محمد حسین سلطانی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از جناب آقای محمد حسین سلطانی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

محمد حسین سلطانی ـ ویزای تحصیلی مجارستان
0 پاسخ