تبریک به آقای محمد مهدی رحیمی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند

تصویر زیر استیکر ویزای آقای محمد مهدی رحیمی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی هلند شده اند:

محمد رحیمی - ویزای تحصیلی هند

0 پاسخ