تبریک به آقای محمد صادق کلانی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از جناب آقای محمد صادق کلانی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

محمد صادق کلانی - ویزای تحصیلی مجارستان

0 پاسخ