تبریک به خانم آقای محمد عرشیان عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای محمد عرشیان است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

محمد عرشیان - ویزای تحصیلی کانادا

0 پاسخ