تبریک به آقای سید علی معوائی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلیس

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای سید علی معوائی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی انگلستان شده اند:

سید علی معوائی ـ ویزای تحصیلی انگلستان

0 پاسخ