تبریک به آقای مهدی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

تصویر زیر استیکر ویزای آقای مهدی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

0 پاسخ